Біблія у перекладі Івана Огієнка.

1 хроніки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 1. Сини Юдині: Перец, Хецрон, і Кармі, і Хур, і Шовал.
 2. А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор'атян.
 3. А оці Аві-Етамові: °зреел, і °шма, і °дбаш, а ім'я їхній сестрі Гаццелелпоні.
 4. А Пенуїл батько Ґедора, а Езер батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первородженого, батька Віфлеєму.
 5. А в Ашхура, батька Текої, були дві жінки: Хел'а та Наара.
 6. І породила йому Наара Ахуззама, і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, оце сини Наарині.
 7. А сини Хел'ині: Церет, і Цохар, і Етнан.
 8. А Коц породив Анува, і Гаццовеву, і роди Ахархела, сина Гарумового.
 9. А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.
 10. кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б Ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене! І Бог послав, чого він просив.
 11. А Келув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона.
 12. А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це люди Рехи.
 13. А сини Кеназа: Отніїл та Серая. А сини Отніїлові: Хатат.
 14. А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісники.
 15. А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ.
 16. А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я й Асар'їл.
 17. А сини Езри: Єтер, і Меред, і Ефер, і Ялон. А оце сини Біт'ї, фараонової дочки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і °шбаха, батька Ештемої.
 18. А жінка його юдеянка породила Єреда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.
 19. А сини жінки Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,
 20. а сини Симеонові: Амнон, і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини °ш'ї: Зохет та Бен-Зохет.
 21. Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників віссону, з дому Ашбеа.
 22. І Йокін, і люди Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Та це справи стародавні.
 23. Вони були ганчарі, і замешкували садки та городи; вони жили там у царя для його роботи.
 24. Сини Симеонові: Немуїл, і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,
 25. його син Шаллум, його син Мівсам, його син Мішма.
 26. А сини Мішми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шім'ї.
 27. А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів, і не помножили ввесь свій рід так, як сини Юдині.
 28. І осілися вони в Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,
 29. і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,
 30. і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,
 31. і в Бет-Маркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'і, і в Шаараїмі, оце їхні міста аж до зацарювання Давидового.
 32. А їхні осади: Етам, і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, п'ятеро міст.
 33. А всі їхні осади, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їх оселення та родоводи їх про них.
 34. А Мешовав, і Ямлех, і Йоша, син Амації,
 35. і Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,
 36. і Елйоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная,
 37. і Зіза, син Шіф'і, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.
 38. Це ті, що входять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили.
 39. І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар.
 40. І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий, і тихий та спокійний, бо від Хама походили ті, що сиділи там колись.
 41. І пішли ці, записані іменами за днів Єзекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили меінітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осілися замість них, бо там пасовисько для їхньої дрібної худоби.
 42. А з них, з Симеонових синів, пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловіка, а Пелатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини °ш'ї, були на чолі їх.
 43. І вони побили останок урятованих Амалика, й осілися там аж до цього дня.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Біблія у перекладі Івана Огієнка. (с)2017 Служіння "Більша Благодать" в Україні.