Біблія у перекладі Івана Огієнка.

1 хроніки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 1. Адам, Сиф, Енош,
 2. Кенан, Магалел'їл, Яред,
 3. Енох, Метушелах, Ламех,
 4. Ной, Сим, Хам та Яфет.
 5. Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.
 6. А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.
 7. А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.
 8. Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан.
 9. А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.
 10. А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі.
 11. А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,
 12. і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян.
 13. А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,
 14. і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,
 15. і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,
 16. і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.
 17. Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.
 18. А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.
 19. А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.
 20. А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,
 21. і Гадорама, і Узала, і Діклу,
 22. і Евала, і Авімаїла, і Шеву,
 23. і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.
 24. Сим, Арпахшад, Шелах,
 25. Пелеґ, Реу,
 26. Серуґ, Нахор, Терах,
 27. Аврам, він же Авраам.
 28. Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.
 29. Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,
 30. Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,
 31. Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.
 32. А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і °шбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.
 33. А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.
 34. А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.
 35. Ісавові сини: Еліфаз,Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.
 36. Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.
 37. Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.
 38. А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.
 39. А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.
 40. Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.
 41. А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і °тран, і Керан.
 42. Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.
 43. А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.
 44. І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.
 45. І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.
 46. І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.
 47. І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.
 48. І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.
 49. І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.
 50. І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.
 51. І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,
 52. провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,
 53. провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,
 54. провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Біблія у перекладі Івана Огієнка. (с)2017 Служіння "Більша Благодать" в Україні.